Về KIwi studio

Kiwi Studio thành lập 2017 với độ ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo sẽ tạo ra những sản phẩm tốt nhất làm hài lòng khách hàng.

Kiwi Studio là đơn vị sản xuất nội dung trên tất cả nền tảng kỹ thuật số hàng đầu như YOUTUBE, FACEBOOK, TIKTOK …

Thành Viên

Nguyễn Văn Dũng
Co-Founder

Để dẫn đầu bạn phải có sự khác biệt.

Đỗ Đức Giáp
Co-Founder

Có kết quả bạn mới có giá trị.

Hoàng Văn Thái
Co-Founder

Sáng tạo khắc có gạo ăn.

Nguyễn Văn Dũng
Co-Founder

Chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ.

Giá Trị Cốt Lõi