Về Kiwi studio

Kiwi Studio thành lập 2017 với độ ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo sẽ tạo ra những sản phẩm tốt nhất làm hài lòng khách hàng.

Các dịch vụ được cung cấp:

   Dịch vụ phóng sự cưới, sự kiện, TVC.
   Dịch vụ quảng cáo YouTube.
   Dịch vụ quảng cáo FaceBook, Google Adword.
   Dịch vụ thiết kế Website doanh nghiệp, tin tức, bán hàng.

Sản Phẩm Nổi Bật