Kiwi Studio Nghiêm Túc Thực Hiện Chỉ Thị 16 Về Cách Ly Xã Hội

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Các ngành, các cấp, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.  Để bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Kiwi Studio nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Toàn thể nhân viên của văn phòng Kiwi sẽ nghỉ phép từ ngày 01/04/2020 đến hết 01/05/2020.

Chung tay cùng chính phủ đẩy lùi đại dịch!

Một số hình ảnh nghộ nghĩnh của các nhân viên Kiwi trước khi về nhà nghỉ dich:

Tôi là Trang Tôi sẽ không đi lang thang

Linh thề sẽ không đi linh tinh

   09678 55 444